• 8930 - de Jong - December 30 1974
 • 8931 - de Waij - January 21 1975
 • 8932 - Gerive, Jos ? - January 20 1975
 • 8933 - Donker - January 22 1975
 • 8934 - Lambo - February 15 1975
 • 8935 - van der Leij - February 28 1975 - Amstel ploeg (amateur team)
 • 8936 - van Vliet - February 28 1975 - Amstel ploeg (amateur team) - Leo van Vliet?
 • 8937 - van Houwelingen - February 28 1975 - Amstel ploeg (amateur team) - Adri van Houwelingen
 • 8938 - Meyer - February 28 1975 - Amstel ploeg (amateur team)
 • 8939 - Harmsel - February 28 1975 - Amstel ploeg (amateur team)
 • 8940 - Mohlman - February 28 1975 - Amstel ploeg (amateur team)
 • 8941 - van der Meer - February 28 1975 - Amstel ploeg (amateur team)
 • 8942 - Bakker - February 28 1975 - Amstel ploeg (amateur team)
 • 8943 - Hilbrink - February 28 1975 - Amstel ploeg (amateur team)
 • 8944 - Spijker - February 28 1975 - Amstel ploeg (amateur team) - Jan Spijker
 • 8945 - Lachterop - February 28 1975 - Amstel ploeg (amateur team)
 • 8946 - Meyer, Jan - February 28 1975
 • 8947 - Lowell - February 5 1975
 • 8948 - Peer - February 22 1975
 • 8949 - Huisman - March 8 1975
 • 8950 - Meerman - March 15 1975
 • 8951 - Bierdrager - March 8 1975