• 6999 - Salaro ? - September 1956 (est)
  • 7000 - Kuipers - September 1956 (est)
  • 7001 - Schurman - September 1956 (est)
  • 7002 - Leguijs ? - September 1956 (est)
  • 7003 - van der Leer, M. - September 1956 (est)
  • 7004 - Rem... ? - September 1956 (est)